Dozowniki ślimakowe

Dozownik ślimakowy

Dozownik ślimakowy służy do porcjowania produktów sypkich i pylistych. Zakres dawkowanej gramatury rozciąga się w zakresie od 15g do 2kg. Dozownik pracować może w trybie wolnostojącym obsługiwanym poprzez operatora maszyny bądź też w trybie automatycznym połączony z maszyną pakującą.

Dozownik posiada swój własny system dopełniający produkt do zasobnika w którym znajdujące się mieszadło i ślimak główny odpowiadają za mieszanie i porcjowanie produktu. Utrzymanie stałego poziomu produktu w zasobniku zapewnia doskonałą powtarzalność dozowanej porcji.

System dozowania oparty jest na pomiarze liczby obrotów ślimaka dozującego poprzez enkoder oraz odpowiedni algorytm sterowania.

Dozownik ma możliwość podłączenia sprzężenia zwrotnego do wag kontrolnych, szczególnie przydatna opcja podczas dozowania produktów o szybko zmieniającej się gęstości.

Istnieje również możliwość adaptacji systemu dostarczającego gaz obojętny do produktu.

Na życzenie klienta dozownik może sterować zewnętrznymi systemami zasypu bądź też urządzeniami odbiorczymi.

Wydajność dozownika może dochodzić nawet do około 90 porcji/min, uzależniona jest ona proporcjonalnie do gramatury pakowanego produktu oraz średnicy ślimaka dozującego.