Dozowniki ślimakowe podwójne NOWOŚĆ!!!

Dozownik ślimakowy podwójny

Dozownik ślimakowy podwójny służy do porcjowania produktów sypkich i pylistych. Zakres dawkowanej gramatury rozciąga się w zakresie od 15g do 1kg. Dozownik pracować może w trybie wolnostojącym obsługiwanym poprzez operatora maszyny bądź też w trybie automatycznym połączony z maszyną pakującą.

Dozownik posiada dwa niezależne ślimaki dozujące produkt. Umożliwia to dozowanie produktu na maszynach poziomych zawierających grupowy system pakowania. Na życzenie klienta liczba ślimaków może zostać zredukowana do jednego.

Dozownik posiada swój własny system dopełniający produkt do zasobnika w którym znajdujące się mieszadło i oraz dwa ślimaki dozujące. Utrzymanie stałego poziomu produktu w zasobniku zapewnia doskonałą powtarzalność dozowanej porcji.

System dozowania oparty jest na pomiarze liczby obrotów ślimaków dozujących poprzez wbudowany enkoder serwonapędów oraz odpowiedni algorytm sterowania.

Dozownik ma możliwość podłączenia sprzężenia zwrotnego do wag kontrolnych, szczególnie przydatna opcja podczas dozowania produktów o szybko zmieniającej się gęstości.

Istnieje również możliwość adaptacji systemu dostarczającego gaz obojętny do produktu.

Na życzenie klienta dozownik może sterować zewnętrznymi systemami zasypu bądź też urządzeniami odbiorczymi.

Wydajność dozownika może dochodzić nawet do około 110 porcji/min, uzależniona jest ona proporcjonalnie do gramatury pakowanego produktu, średnicy ślimaków dozujących oraz wydajności urządzenia nadrzędnego.